Inngangspartiet til en stor kiosk

Reitan Convenience: Fremtidsklar med effektiv drift