En oljerigg

Equinor: RFID-merking av innkomne varer gir full sporbarhet og kontroll