RFID

Lexit har i mange år haft RFID som et af sine vigtigste fokusområder og har over tid lagt betydelige ressourcer i forskning og udvikling af RFID-løsninger. Resultatet er en række løsninger til logistik og sporbarhed med RFID som bagvedliggende teknologi. 

RFID kan bruges til synliggørelse og deling af sporingsinformation. Dette er yderst vigtigt for virksomheder hvor der stilles store krav til sporbarhed i realtid, som for eksempel inden for levnedsmiddelindustrien. Gennem anvendelse af RFID i produktionsprocessen vil man på en enkel måde kunne hente og sende data til og fra produktionen. Derigennem opnår man langt mere detaljeret information om hvilke processer produkterne har været igennom. RFID i produktionen kan også være ett nyttigt værktøj for flowstyring og kvalitetskontrol af både produktion og leverancer.

Lexit har i Norge leveret RFID-løsninger til sporbarhed og palleregnskab i logistikkæden gennem vor samarbejdspartner Norsk Lastbærer Pool (NLP). NLP leverer genbrugs transportenheder med indbygget RFID og systemer til udveksling af transportenheder mellem to eller flere parter. Løsningerne består af RFID-portaler ved laste-/losseramperne og tilhørende bagvedliggende systemer hos både NLP og deres kunder. Derudover har Lexit leveret yderligere hardware, middleware, integration samt konsulent- og installationstjenester.

Lexit Group har i Skandinavien gennemført adskillige RFID projekter, og kan også hjælpe din virksomhed med erfaring og kompetence i, hvordan en RFID-løsning bør udformes, installeres og konfigureres for maksimalt udbytte af både teknologi og investering. 

Som med al teknologi er RFID-markedet i konstant forandring og udvikling. Du finder de nyeste produkter og løsninger under relaterede links til højre på denne side eller under artikler i top-menuen.