LexWarehouse

LexWarehouse er en softwareløsning til registrering af lagertransaktioner. Softwaren kan benyttes sammen med både håndholdte- og truckmonterede terminaler. LexWarehouse er udviklet med værktøjet C# fra Microsoft, og softwaren er kompatibel med alle aktuelle Windows platforme. 

LexWarehouse er udviklet i samarbejde med førende aktører fra forskellige sektorer og har derigennem fået funktionalitet som dækker de fleste behov for databehandling på lageret. LexWarehouse har følgende funktionalitet:

-Varemodtagelse 
-Ordrepluk
-Ekspedition
-Vareoptælling
-Lagerflytning