Lexorder

Med Lexorder kombineres leverance af ordrer med prismærkning og vejning af varer i ekspedition eller for enden af en produktionslinje.  Programmet anvender produktinformation fra ERP/økonimisystem og kan bruges til almindelig produktmærkning med produktets standardpris, eller koblet op mod kundeafhængige prismatricer.

Lexorder kan leveres som industri-PC løsning til brug i produktionsmiljø, og lader dig tilslutte vægte, scannere og printere så ordreekspedition gøres enkel, men med kvalitetssikrede data. 

Lexorder kan indføres uden de store omlægninger af eksisterende systemer og har lave implementeringsomkostninger.