skog og solen skinner

Vort miljøfokus

Vores totale satsning på miljørigtige løsninger har fået navnet LexCircle, og vi arbejder kontinuerligt på at implementere bæredygtige løsninger i vores hverdag. Vi er certificeret som leverandør med bæredygtig drift gennem «sustainability screening» som udføres af EcoVadis.

EcoDesign er udgangspunktet for udviklingen af bæredygtig emballage, og hjælper os til at vælge råvarer, som reducerer råstofforbruget, muliggør genbrug, gir fornybare alternativer og reducerer miljøfodaftrykket igennom livscyklussen. Hovedmålet med EcoDesign er at fremme cirkulariteten ved at minimere de negative og maksimere de positive miljøkonsekvenser.

RÅMATERIALE

Pair, plast, lim og silikone.

MATERIALEPRODUCENT

 Sammensætning af råstoffer – produktion af etiketmaterialer.

ETIKET TRYKKERI

Konvertering og trykning af etiketter. 

PRODUKTMÆRKNING

Alle firmaer med behov for produktmærkning: levnedsmiddelproducenter, helsekost, kemisk/teknisk, lager/logistik.

FORBRUGEREN

Forbrugermarkedet, privat og industrielt.

Valg af etiketløsning og materiale har en betydning

RAFNXT+ er navnet på “næste generations materialer” og bidrager positivt til et udvalg af bæredygtige mærkningsløsninger. Det er det første etiketmateriale som er Carbon Trust certificeret.

NXT-materialer er noget tyndere, uden at det forringer egenskaberne og kvaliteten. Denne type materialer giver mulighed for flere etiketter per rulle, hvilket igen bidrager til færre rulleskift og produktionsstop, samtidig med at affaldet under etiketteringen reduceres. Resultatet bliver en mere effektiv og lønsom produktion. Hvis vi desuden recirkulerer affaldet og bruger det som nyt råstof/etiketmateriale, så lukker vi kredsløbet og bidrager til en positiv cirkulær økonomi.

Alle produkterne i serien er baseret på UPMs unikke Forest Positive livscyklus tilgang – fremtidens formel for bæredygtig mærkning. Denne tilgang giver positive fordeler med hensyn til kulstof absorption, biologisk mangfoldighed, ressourceoptimering og bæredygtig skovdrift.

Lexit har adgang til et program – LabelLife – som giver information om materialets livscyklus og konsekvenserne af materialevalget. Dette hjælper os og vore kunder med at træffe bæredygtige valg.

Vi gør etiketaffaldet til en ressource

Et sertifikat for miljøengasjement

At omdanne affaldet til en ressource er et must i den cirkulære økonomi, og en vigtig del af vores tilgang til bæredygtighed. Lexit blev RafCycle® partner i maj 2019 som et af de første etikettrykkerier i Europa, og kan med stolthed berette at vi også viderefører partnerskabet til vore kunder, og på den måde er med til at sikre størst mulig grad af recirkulering af det, der tidligere ble betragtet som etikettens restaffald – nu får affaldet nyt liv.

RafCycle er et affaldshåndterings koncept, som recirkulerer etikettens bagpapir (liner) fra alle stadier i etikettens værdikæde. Bagpapiret eller glassine papiret samles ind og sendes til en fabrik i Tyskland, hvor materialet gennemgår en de-silikoneringsprocess, som fjerner silikonen fra papiret. Derefter bliver den resterende papirmasse viderebehandlet og omdannet til genbrugsmasse og siden til nyt papir.

  • Affald fra råmaterialeproduktionen
  • Affald fra etiketproduktion, ved indstilling og opstart
  • Affald fra etiketdispensering

Genvindingsgraden af emballage afhænger generelt af råvarerne, hvordan de passer sammen, og de lokale recirkuleringsanlæg og infrastrukturen.

Recirkuleret indhold refererer til råstofoprindelsen, og betyder andelen af recirkuleret materiale i et produkt eller emballage. Cirkulationsmaterialer reducerer behovet for jomfruelige råvarer, og støtter den cirkulære økonomi.

Vi producerer også linerless – etiketter uden bagpapir.

Vort miljøfornuftige engagement

ReducePack – Bæredygtig mademballage

Reduceret plastmængde og flere genanvendelige materialer. I ReducePack ønsker vi at finde løsninger som gør det muligt at reducere plastforbruget, sørge for mere genanvendelige materialer i mademballage, og samtidig sikre at maden beholder både kvaliteten og holdbarheden.

Reduce by Replace

Reduktion af plastforbruget gennem udvikling af nye emballagematerialer baseret på fibre som råstof.

Reduce by Reduction

Reduktion af plastforbruget gennem udvikling af emballageløsninger med reduceret materialeforbrug.

Reduce by Recycle

Reduktion af plasfortbruget gennem udvikling, tilpasning og udnyttelse af materialer som er genanvendelige.

REforReM – Rigtig emballering for reduceret madsvind

Projektets overordnede idé er at bidrage til reduceret madsvind gennem at udvikle og udnytte emballeringsteknologi og pakketekniske løsninger, som er tilpasset forbrugernes adfeærd og behov ud fra et svindreducerende synspunkt.