Løsning effektiviserer Sterilsentralen på flere sykehus

Sterilavdelingene ved Innlandet sykehus (Hamar), Vestre Viken Sykehus (Drammen) og Diakonhjemmet sykehus (Oslo) har ansvar for å forsyne sykehusene med sterile en- og flergangsinstrumenter, sterile engangsprodukter, infusjon og ernæringsvæsker.

LØSNING LEVERET

Lexit Group har levert merkeløsning for effektiv opphenting av varedata og utskrift av etiketter til merking av utstyr. Leveransen inkluderer også skannere, etikettprintere og etiketter.

Sterilavdeilingene har investert i nytt merke- og etiketteringsutstyr fra Lexit og ser allerede gevinsten av de nye forenklede rutinene. Løsningen er enkel, robust og svært effektiv i bruk.

– Løsningen fra Lexit med etikettskriver og skanner har gitt vesentlig høyere kvalitet på merkingen. Tre-delte etiketter settes på enkelt pakker, containere og enkelte instrumenter. Batchregistrering og autoklav registrering på hver enkelt artikkel eller brikke fører til at vi kan spore hvilken autoklav-/plasma-sterilisator som er benyttet, sier avdelingssykepleier Anne Line Halstensen ved Sterilsentralen på Sykehuset Innlandet Hamar.

Etikettprinterne er programmert med varedatabasen til sterilavdelingen og fungerer både som datamaskin og printer. Merkingen er uniform og samme vare merkes likt hver gang, kun korrigert med dato for sterilisering og siste forbruksdag. Dermed er varene er lettere å finne for de som skal plukke dem frem til operasjoner.

En dame som skanner et ark på et sykehus
«– Systemet har økt kvaliteten på våre arbeidsoperasjoner, sier tekniker Wenche Thorvaldsen i Sterilavdelingen på Vestre Viken Sykehus i Drammen.»