Fremtidsklar med effektiv drift

Reitan Convenience Norway omfatter kjedene Narvesen, 7-Eleven, YX 7-Eleven, Northland og Caffeine. Reitan Convenience AS har en markedsledende posisjon i alle sine land med 2200 utsalgssteder og en omsetningen på i overkant av 16 milliarder kroner.

LØSNING LEVERET

Gjennom den inngåtte avtalen leverer Lexit en total brukeropplevelse på kassepunkter; POS kasser med touch, kundevendt skjerm, skrivere, skannere og kasseskuffer. Inkludert er også skreddersydde løsninger for å gjøre utstyret lett å vedlikeholde, bytte og oppgradere. De første installasjonene med ny kasseløsning er allerede på plass og erfaringene er positive. 250 kassepunkt blir byttet i år.

Reitan Convenience skal bytte ut alle kassapunktene i sine nærmere 1.000 kiosker her til lands. Med Lexit Group som ny partner innebærer utskiftningen ikke bare ny hardware, men en ny – og langt mer effektiv – måte å drifte utstyret på. Løsningen er basert på moderne applikasjonsstyring kombinert med modifisering av hardwaren for at Reitan skal kunne gå «cloud only» fremover.

Reitan Convenience driver blant annet Narvesen, 7-Eleven og Northland i Norge. Selskapet er markedsledende på kioskdrift i Norden og Baltikum med om lag 2.200 utsalgssteder.

Skjermer til et kassepunktet i en kiosk
«– Vi kan ikke forutse alle utfordringer vi vil møte i fremtiden, men det er mulig å velge hvem vi skal håndtere utfordringene sammen med. Leverandøren vi mener er best egnet er Lexit, sier Joon Nebell.»
En mann som jobber i kiosk og et bilde av en printer

Hjelp til selvhjelp

Reitan har ønsket en omfattende restrukturering av hvordan løsningene for kioskene driftes. For mange interne og eksterne timer har vært brukt til oppdateringer, overvåkning av driftsmiljøet og retting av feil. Selskapet ville bort fra rutiner som ofte krevde utsendelse av teknikere.

I stedet vil Reitan ha selvhjelpsløsninger med utstyr som enkelt kan byttes av sluttbrukere og en driftsløsning som benytter seg av moderne applikasjonsstyring. I denne endringsprosessen trengte Reitan en hardware-partner med fokus på brukeropplevelse og innovative løsninger for å senke terskelen for at kjøpmenn og ansatte i butikk skal kunne jobbe på utstyret selv.

– Vi valgte Lexit som partner for å nå målet. De har først og fremst holdninger og intensjoner til en samarbeidsform vi føler oss komfortable med, og i tillegg løsninger som ikke bare møter kravene, men også skal gi brukerne en enda bedre totalopplevelse enn de hadde før, sier Joon Nebell, Digitaliserings- og Innovasjonsdirektør i Reitan Convenience Norway.

Lexit Group er et skandinavisk selskap som utvikler og markedsfører teknologiløsninger for digitalisering og effektivisering av operative prosesser, fra produksjon til butikk. Selskapet er en betydelig leverandør av POS- og butikkdatautstyr for ulike salgsmiljøer. Løsningene leveres primært gjennom partnere og forhandlere, men også direkte til større sluttkunder, som Reitan.

Først i verden

Det mest krevende kravet til den nye driftsmodellen er at «alt» skal fungere uten at en tekniker må ut i butikk ved servicebehov på hardware eller software.

Microsoft – en viktig partner for Reitan – har etablert en plattform som gjør bedrifter i stand til å etablere en fullstendig «hands off»-løsning. Reitan benytter seg av produktene InTune og Autopilot samt egenutviklede applikasjoner i Azure for å kunne ta i bruk det beste av det beste innen sikkerhet, aktiv overvåkning og fjernbetjening fra Microsoft.

På hardwaresiden måtte PCen i POS kassene modifiseres og påmonteres en egen chip – en såkalt TPM Chip. Denne chipen bidrar til å sikre at POS kassene alltid har den rette programvaren på plass. Videre er den en forutsetning for å få nivået på fjernstyringen og overvåkning på plass. Det har ikke vært krav til TPM chips på retail-PC tidligere.

– For både Microsoft i Norge og Lexit er det ekstra moro at Reitan er den første kunden i verden innen «retail-sektoren» som får installert TPM Chip i sine maskiner, sier Helge Stenstvedt i Lexit Group.
Ambisjonen til Reitan og Lexit er at utstyret skal melde om feil på egenhånd og bli forsøkt rettet med en automatisert feilrettingsprosedyre. Om den ikke kan rette feilen sendes nytt utstyr ut til butikken og byttes før den har blitt defekt.

Ut fra dette forventes det at nedetiden blir mindre enn tidligere. I tillegg forventes det reduserte kostnader med å komme opp i normal drift igjen. Det innebærer besparelser og svært sjelden kapasitetsproblemer grunnet kasser ute av drift.

Innsiden av en kiosk og to skannere
Skjermer til et kassepunktet i en kiosk

Kontinuerlig innovasjon

En vel så viktig grunn for at Lexit ble valgt som partner av Reitan nå var muligheten for utvidet samarbeid fremover. Reitan vil videre, med flere innovative løsninger.

– Vi kan ikke forutse alle utfordringer vi vil møte i fremtiden, men det er mulig å velge hvem vi skal håndtere utfordringene sammen med. Leverandøren vi mener er best egnet er Lexit, sier Nebell.

Allerede denne høsten starter Reitan testing av løsninger som skal bidra til å redusere risikoen for oppbygging av kø i butikkene. Kødannelse er en viktig årsak til tapte salg.

– Vi tror mange kan hjelpe seg selv når det legges til rette for det – og det skal vi gjøre. Det må bli enkelt, greit og bekvemt for alle parter. Da øker vi kapasiteten og kanskje til og med skaper en bedre handleopplevelse, sier Nebell.

Ulike konsepter med selvbetjeningskiosker vil bli testet ut. Det kan inkludere løsninger som sørger for at kundene raskt og effektivt kan betale varene sine selv og løsninger som gjør det enkelt å bestille mat og drikke i fred og ro uten presset fra de bak i køen.

På kiosk- og selvbetjeningsløsninger har Lexit særskilt ekspertise. Folk flest kjenner igjen kioskene fra de store hamburgerkjedene der Lexit har levert kioskene til Burger King i Skandinavia. Kioskløsninger, riktig satt opp, kan bidra til å forbedre kundeopplevelsen samt øke effektiviteten og mersalget.