Økt sporbarhet ved bruk av RFID teknologi

Narvik Composite produserer kompositt-ruller for transportbånd.

LØSNING LEVERET

Lexit Group har levert LexAssetControl med støtte for merking av utstyr med RFID – RFID-lesere og RFID-tags.

Narvik Composite AS bruker RFID til å følge levetiden til produktene sine, hvor hyppig utskiftningene er og eventuelt lagerstatus hos kunden. Med LexAssetControl får både kunde og leverandør full oversikt over komponentene og tilhørende historikk. Løsningen benyttes også til å samle leverandør informasjon, datablader og bruksanvisninger.

Sluttkunden kan bruke løsningen på tilsvarende måte som Narvik Compisite. De kan på denne måten blant annet planlegge vedlikeholdsstopp når utskiftning nærmer seg og sørge for god oversikt over lagerstatus, som igjen gjør at de kan bestille i god tid før lageret blir tomt. Ved å følge med på hvor hyppig rullene skiftes ut, kan de få oversikt over hvilke områder/plasseringer på båndet som slites fortere, eller sjeldnere, og dermed gjøre evt nødvendig justeringer ut ifra dette.

Håndterminal ved siden av en maskin som håndterer stein
«– Kundene våre bruker løsningen for å planlegge vedlikeholdsstopp, og få oversikt over slitasje og forbruk av ruller, sier Malene Nilsen Geue, prosjektleder hos Narvik Composite.»