RFID-merket arbeidstøy gir bedre innsikt

Med over 100 års drift, har Myklebust Verft lang og solid erfaring både innenfor nybygg og service, reparasjon og ombygging av fartøy.

LØSNING LEVERET

Lexit Group har levert FactoryTalk WMS og LexTalk klient på håndholdte enheter med RFID-leser integrert, samt SOTI Device Management. Leveransen inkluderer vaskbare RFID-tags som festes på arbeidstøyet.

Alle arbeidere på et verft må minst ha ett sett med arbeidstøy tilgjengelig til enhver tid. Etter bruk skal det til vask eller reparasjon hvis noe er slitt eller ødelagt.

RFID-løsningen fra Lexit sørger for at Myklebust Verft har full oversikt over hvem som eier plaggene, hvor de er og hvor lenge de har vært hos vaskeriet. Med enkle rapporter kan de avstemme hvilke plagg som sendes til vaskeriet og hvilke som kommer tilbake. Dette avstemmes så opp mot leverandørfaktura.

– Vi har fått mer innsikt i bruken av arbeidstøy enn før. Vi ser nå en økning i antall plagg som blir sendt til vask, leverer ut færre plagg og reparerer mer, sier lageransvarlig Daniel Moltumyr.

En mann i en lift som vedlikeholder en stor båt og en håndterminal på bilde foran
«– Med denne løsningen ser vi hva tøyet tåler av antall vask og kan sjekke at leverandør av vask og rens fakturerer det de skal samt ha kontroll på hvor tøyet er til enhver tid, sier lageransvarlig Daniel Moltumyr hos Myklebust Verft.»