Automatisering av pakkelinje med Sleever Solution

Mathuset Holmens er en totalleverandør innen ferdigmat og kjøttprodukter med fokus på utvikling som er tilpasset storhusholdning- og dagligvaremarkedet. De ønsker i samarbeid med sine kunder å utvikle nye produkter, menyer og konsepter for å tilfredsstille matmarkedet, samtidig som de sammen med sine leverandører har fokus på effektivisering i alle ledd.

LØSNING LEVERET

Lexit Group har levert og installert en JASA Sleever Solution maskin for automatisk påsetting av kartongsjaktler til Holmens ferdigmatlinje for dagligvaren.

Holmens er første aktør i det norske markedet med en Sleever Solution løsning. De så behovet for økt kapasitet i produksjonslinjen etter å ha fått Coop med på laget og da betydelig vekst på ferdigmatkonseptet inn mot dagligvaremarkedet.

Den automatiske påsettingsmaskinen eliminerer vekk tidligere flaskehals på pakkestasjonen. Den manuelle pakkingen erstattes i dag med en helautomatisk linje og investeringen gir store positive utslag. De har økt effektiviteten og fått større kapasitet, samt høynet presisjonen og redusert slitasjen på medarbeiderne. De sparer inn minst ett årsverk.

Lexit Group har agenturet i Norge og Sverige på JASA sleever solution. Dette er en maskin for allround-løsninger for alle kartonghylser med to eller tre sider (sleeves, sjaktel, hylse) og er primært designet for matprodusenter som har behov for en allsidig og fleksibel maskin Link til merkeutstyr siden.

To pakker med mat foran en industrimaskin
«– Denne maskinen forenkler og effektiviserer pakkeprosessen vår. Vi har nå økt kapasitet som gir nye muligheter, sier Kurt Løklingholm, teknisk sjef hos Mathuset Holmens.»