Share on facebook
Share on linkedin

RFID-merking av innkomne varer gir full sporbarhet og kontroll

Equinor er et bredt energiselskap med en stolt historie. Det er 21.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi.

LØSNING LEVERET

Lexit Group har levert FactoryTalk Cloud og LexTalk for RFID-merking og sporing av innkomne varer til arbeidsordre på prosessanlegget på Kårstø og raffineriet på Mongstad.

RFID-merking av innkomne varer gir Equinor full kontroll over arbeidsordre, samt oversikt over hvem som har hentet varene. RFID-løsningen gir også store kutt i antall arbeidstimer som tidligere ble brukt til leting etter bortkomne varer/pakker – Geiger søk-funksjonen i LexTalk løser dette. RFID muliggjør også hyppigere varetellinger for full oversikt over lageret til enhver tid.

Håndterminal med håndtak

CEO – LEXIT GROUP KONSERN

Sjur Skjæveland

Skjæveland har vært CEO for Lexit-konsernet siden august 2019. Før han tok over ledelsen av Lexit, var Skjæveland leder for strategi og forretningsutvikling i Orkla Confectionery & Snacks, et av forretningsområdene i Orkla-konsernet. Han har bred internasjonal erfaring fra ulike leder-, rådgiver- og styreroller innen merkevarer, næringsmidler, media, teknologi og management consulting fra blant annet Schibsted og Bain & Co. Skjæveland har en mastergrad i internasjonal business fra Columbia University i New York, samt en bachelor fra Universitet i Oslo i tillegg til å ha gjennomført executive utdanning med IMD.

Mr. Skjæveland has been CEO of Lexit Group since august 2019. Before Lexit, he was Head of Strategy and Business Development at Orkla Confectionery & Snacks, a division of the Orkla Group, the leading FMCG-company in the Nordics. Prior experience includes leadership roles at Schibsted and Bain & Co. He has extensive international experience from different leadership, advisory and board positions in FMCG, media, technology and management consulting. He holds a Master Degree in International Finance and Business from Columbia University in NYC and a Bachelor Degree from the University of Oslo.