Robuste tablets til intelligente ambulancer i Danmark og Sverige

DXC Technology (tidl. CSC) er en global, multinational leverandør af B2B IT services, med afdelinger i 70 lande og over 138.000 ansatte. DXC er hovedleverandør af PPJ (Præhospital Patient Journal) til de danske regioner, i samarbejde med en række underleverandører, herunder Lexit Group.

LØSNING LEVERET

Lexit Group har leveret selve de robuste tablets, der anvendes i ambulancerne, samt tilbehør til disse, f.eks. udstyr til bilmontering. Lexit står tillige for staging/klargøring af tablets til idriftsættelse i ambulancer, servicehåndtering i forbindelse med udstyr, der kræver reparation, og administration/overvågning af hele tablet installationen i alle fem regioner. Endelig bidrager Lexit med knowhow omkring de anvendte enheder, tekniske muligheder og nye funktioner, til de involverede parter i projektet.

Registrerer vitale data

Personalet i ambulancer, akutlægebiler, akutlægehelikopterne og på akutafdelingerne og traumecentre samt regionernes AMK-vagtcentraler over hele landet har adgang til PPJ, den Præhospitale Patient Journal. AMK-vagtcentralerne koordinerer indsatsen og har ansvaret for de patienter, der er på vej til hospitalet i ambulancer og anden befordring.

En PPJ tablet afvikler PPJ applikationen, registrerer vitale data fra patienten (via trådløst forbundet overvågningsudstyr), og er online opkoblet til de centrale systemer, så patientdata er tilgængelige live i systemerne. PPJ tablets er helt mobile og kan tages med af paramedicinerne til patient/ulykkesstedet, så de kan bruges alle vegne. Alle danske ambulancer er i dag udstyret med PPJ tablets.

En mann som trykker på en skjerm inne i en ambulanse
«– Med PPJ sikrer vi optimal behandling under transporten og ved modtagelse af patienten på hospitalet, siger Claus Kofoed, it-chef i Region Nordjylland.»
Et nettbrett med skjermbilde

Optimal behandling

På akutmodtagelsen, i traumecentrene og i lægebiler kan læger og speciallæger følge med i patientens tilstand live via PPJ. Det giver mulighed for at starte den rette behandling, når ambulancen ruller ind, og mulighed for at få telefonisk assistance fra speciallæger under transporten.

– Med PPJ sikrer vi optimal behandling under transporten og ved modtagelse af patienten på hospitalet. Hele formålet med indsatsen på det præhospitale område, som foregår uden for sygehuset, er at redde liv, afkorte sygdomsforløbet og forbedre patientens overlevelseschancer, siger Claus Kofoed, it-chef i Region Nordjylland og styregruppeformand for det tværregionale PPJ-projekt

Samarbejdet mellem Lexit Group og DXC har stået på siden 2014, og omfatter ud over det danske PPJ system også et tilsvarende system, FRAPP, i Sverige.