rfid utstyr brannmann brannbil

Utstyrskontroll i livreddende situasjoner

Oslo kommune Brann- og redningsetaten (OBRE) sine hovedoppgaver er å sikre liv og verdier gjennom å kontrollere risikoobjekter, informere om brannvern, bedrive myndighetsutøvelse og redusere brannskader ved å utføre feiing og kontroll av piper og ildsteder, redde liv og verdier gjennom å opprettholde en slagkraftig beredskap for slokking av branner.

I Oslo har etaten en beredskap på over 50 brannkonstabler, 16 brannbiler og brannbåt som alltid er på vakt i Oslo. Det er 7 stasjoner i Oslo regionen og et kompetansesenter for trening og øvelser.

LØSNING LEVERET

Lexit har levert alt av RFID merkeutstyr og håndterminaler til OBRE siden 2019. Dette blir styrt fra softwareløsningen LexAssetControl som gjør det enkelt for hver bruker å håndtere eget utstyr samtidig som staben har kontroll på felles utstyr.

Gjennomgang av interne rutiner

OBRE arbeider for at Oslo skal være den mest brannsikre byen i Norge. Deres mål er å ha 0 branndøde, 0 storulykker og 0 arbeidsulykker på egne mannskap.

For å oppnå denne nullvisjonen måtte OBRE gå gjennom de interne rutinene og skaffe seg bedre kontroll på det aktive og innaktive utstyret. I en bransje hvor livreddende situasjoner er en del av hverdagen er de avhengig av å kunne stole hundre prosent på utstyret.

utstyr i en brannbil
«– Etaten er fersk bruker av RFID-teknologi. Vi har fått god oppfølging gjennom hele prosessen. Lexit har hjulpet oss med å skaffe oversikt over etatens beredskapsmateriell. Sammen identifiserte vi vårt behov og Lexit har gang på gang kommet tilbake med fleksible og gode løsninger, sier Tra Nguyen, beredskapskoordinator hos OBRE.»
brannmann på vei inn i en brannbil

Egenutviklet software ga full kontroll på utstyret

Løsningen fant de med Lexits egenutviklede software for ustyrskontroll, LexAssetControl, sammen med RFID-teknologi. De var nye brukere av RFID-teknologi og trengte hjelp til den digitale overgangen. Med dette på plass kunne utstyret enkelt merkes og spores på stasjonen, og de har nå full kontroll over alle enheter og hvem som bruker dette til enhver tid.

Live data på hvem som har hvilket utstyr, hvor lenge de har hatt det og når det er på tide med nytt vedlikehold er noen av punktene OBRE bruker i dag.