Cirkulär ekonomi genom RafCycle

Lexit Group i Mölnlycke blir en av de första etikettproducenterna i Skandinavien som blir certifierad Rafcycle partner, UPM Raflatacs återvinningsprogram för silikonbelagt bakpapper (release liner).

– Det handlar om att göra några viktiga val för cirkulär ekonomi, och ett av våra fokusområden när det gäller miljö är återvinning av avfall, säger Annett Malmo, Förpackningsansvarig.

Text & Foto Marcus Petersson / PackMarknaden

Lexit Group blir som en av de första etikettproducenterna stolt certifierad RafCycle partner och erhöll i maj sitt Certifikat. RafCycle handlar om att återta och återvinna det bakpapper som finns på alla självhäftande etiketter. Papperet är belagt med silikon som gör att etikettens limsida enkelt lossnar och har historiskt alltid betraktats som ett helt omöjligt papper att återvinna.

För några år sedan utvecklade dock Raflatac en metod för just detta vid ett av sina många pappersbruk. Detta som ett led i att lansera tjänsten RafCycle.

– Våt moderbolag UPM är en av Europas största pappersproducenter. När vi undersökte vad vi mer kan göra för att minska vår verksamhets miljöbelastning var bakpapperet en sådan sak som kom upp. Tänk om vi kunde återta bakpapperet från etikettryckeriernas kunder, slutanvändarna av etiketterna, och göra något bra av materialet istället. Det har fram till att vi lanserade RafCycle varit ett avfall som sorterades ut som restavfall och lades på deponi eller brändes upp, berättar Annika Lennartsson, Sales Manager på UPM Raflatac.

Ett andra liv

Med RafCycle får får silikonpapperet ett andra liv som grafiskt papper och nytt bakpapper efter att silikonet i den av UPM utvecklade återvinningsmetoden avlägsnats. Idag finns ett 150-tal slutanvändare av etiketter och etikettproducenter i Europa anslutna till RafCycle. I Skandinavien finns också flera slutanvändare som nappat på tjänsten. Men bland etikettproducenterna har intresset också nu väckts och Lexit Group är en av de första att ansluta sig till tjänsten.

– Som etikettproducenter är det inte här som det största spillet av bakpapper uppstår, men också vi får en viss del av detta och tycker att alla bäckar bör tas tillvara. Genom att själva certifiera oss i RafCycle kan vi med förtroende och auktoritet tala oss varma för konceptet. Det är väldigt enkelt och innebär en avlastning för miljön samtidigt som det också kan bli en förtjänst för kunden i slutänden, säger Annett.

Förtjänsten ligger i att man slipper avfallskostnaden för bakpapperet.

– Utgångspunkten är att RafCycle inte ska kosta slutanvändaren någonting. Men är det viktigt att gå igenom hur möjligheterna ser ut case by case, målet är att det ska bli en win – win i slutändan, säger Annika.

RafCycle i praktiken

Rent praktiskt fungerar RafCycle som så att rullarna med bakpapper läggs i styva wellpapplådor på pall som tagits fram för ändamålet. När lådorna är fulla förses de med lock, och leveransetikett, sträckfilmas och sätts på lagret i väntan på att bli hämtade. D

– Vi har utvecklat en app för RafCycle. Genom att scanna QR-koden lagras hur många lådor det finns i lagret och när det finns sex pallar i lagret skickar automatiskt en hämtorder. Varje låda innehåller omkring 200-300 kilo bakpapper. På Lexit Group är det kantspillet från bakpapperet som tas om hand för återvinning och vikten är mindre än för upprullat bakpapper. Ett utsug förpassar det lätta spillet rätt ner i en plastsäck som sedan töms i RafCycle-behållaren.

– Vi planerar att rationalisera den här hanteringen så att spillet kan gå direkt ner i behållaren, men vi har precis kommit igång, säger Michael Paulin, Fabrikschef på Lexit Group i Mölnlycke.