NSB’s nye terminaler kom med en stor synergigevinst: Vi har nu fået bugt med kortsvindel i vores tog

NSB er en nordisk transportkoncern. Koncernens hovedaktiviteter udgøres af persontransport med tog og bus, godstrafik på jernbane, ejendomsvirksomhed og vedligehold af tog.     

NSB har taget en ny løsning i brug i alle tog i hele Norge. Løsningen giver konduktører og kontrollører adgang til direkte online billetsalg. I alt 1300 terminaler er i daglig drift. – Vi har nu fået bugt med al kortsvindel, siger MT-ansvarlig i koncernen, Pål Tore Pedersen.

Se vide/YouTube

See english version

– For NSB er dette et stort skridt frem i digitaliseringsprocessen. Mobilterminalerne vil bidrage til at forbedre kundeservicen, effektivisere billetkontrollen og gøre betalingen sikrere, siger Pedersen. Han kan fortælle, at alle de mobile terminaler med den nye software er leveret af EVRY, hvortil underleverandørerne Lexit Group og Verifone har leveret hhv. mobile terminaler og betalingsterminaler.
– Det tætte samarbejde har været afgørende for projektets succes, understreger han.

Giver merværdi for kunderne 

For EVRY var NSB-aftalen meget vigtig.
– Som selskab skal vi effektivisere og forenkle i den offentlige sektor. Samtidig skal IT-investeringerne give merværdi. I dette projekt har vi været optaget af at etablere et tæt samarbejde med NSB for at optimere deres gevinstrealisering. Mobilt billetsalg giver NSB et digitalt løft og er et godt eksempel på at der skabes værdi for NSB og for samfundet i øvrigt, siger rådgiver og projektleder, Mobility & Communications hos EVRY Norge, Ragnar Ringstrøm. EVRY har Nordens største fagmiljø indenfor mobilitet, med over 150 specialister og 400 medarbejdere tilknyttet mobilitetsprojekter.

Fokus på den enkle brugergrænseflade i de nye IT-systemer

Pål Tore Pedersen er en ihærdig NSB-mand, med mange års erfaring, både som stationsbetjent, konduktør og i de senere år som produktions- og serviceleder i NSB Mellemdistance. Han har også været involveret i udviklingen af Mobil Terminal løsningen, og arbejder i dag som MT-ansvarlig.
– Min baggrund i NSB har givet mig en unik indsigt i mine kollegers hverdag, og i, hvilke udfordringer de står overfor, når der indføres nye IT-systemer. Det gælder Ikke mindst for indførslen af de nye mobile terminaler, hvor vi har meget fokus på at systemet har en enkel brugergrænseflade, så både yngre og ældre medarbejdere hurtigt kan tage dem i brug.

ENKEL BRUGERGRÆNSEFLADE: – Betalingsterminalerne fra Lexit Group har en enkel brugergrænseflade som forenkler konduktørernes arbejdsgange. Samtidig får vore kunder en god oplevelse, når de rejser med os, siger MT-ansvarlig i NSB, Pål Tore Pedersen.

Effektivisering af betalingstransaktionerne

I 2014 startede NSB forprojekt-fasen og indhentede tilbud fra en række udbydere. Udrulningen af systemet fandt sted i efteråret 2015, og projektet var afsluttet 1. april i år. For NSB var det vigtigt, at konduktørerne kun skulle forholde sig til to enheder - en mobilterminal og en betalingsterminal.
– Vægt og ergonomi var også vigtige elementer, udover at terminalerne skulle have god online- og skærmfunktionalitet, siger Pedersen.
– Vi har fået en løsning, hvor alle bank- og kreditkorttransaktioner sker online mod bankerne. Vi benytter samme løsning som butikker, tankstationer og indkøbscentre, for at effektivisere betalingstransaktionerne.  

Fordelen ved eget værksted

Rammeaftalen mellem NSB og EVRY om leverance af håndholdte enheder og betalingsterminaler løber over to år, med option på yderligere to år.
– Indtil nu har projektet været en succes, ikke mindst takket være Lexit Group. Leverandøren har taget udfordringerne i strakt arm, og leveret mobile terminaler fra Bluebird, som fungerer meget tilfredsstillende. En klar fordel er, at de har eget værksted i Kløfta, hvor de kan udføre hurtige reparationer og vedligehold af terminalerne. I vores hektiske hverdag er vi afhængige af udstyr uden nedetid, siger Pedersen.

Nyudviklet salgsapplikation, specialtilpasset konduktørernes behov

Løsningen til online billetsalg består af en nyudviklet salgsapplikation med intuitive skærmbilleder og funktionalitet tilpasset konduktørernes behov.
– Billetløsningen er fremtidsrettet, og øger brugervenligheden og stabiliteten. Dette er vigtigt, når konduktører sælger billetter, scanner rejsekort eller udsteder gebyrer, siger Pedersen.
– Med online-løsningen kan vore konduktører tage imod betaling fra kunder med alle typer betalingskort. Vi bruger betalingsterminalen til at udskrive billetter og kvitteringer for betalingskort, på den måde er vi sluppet for at skulle anskaffe en separat kvitteringsprinter. Betalingsterminalen udskriver nu både billet og kvittering i en operation.

TIDSBESPARENDE: – Betalingsterminalerne er lette at bruge i vores hektiske hverdag, siger konduktør Unni Marie Andresen i NSB Øst.

Detaljekendskab og forståelse

Til spørgsmålet om, hvor vigtigt det var at have en leverandør med detaljeret kendskab til medarbejdernes behov, svarer Pedersen:
– At have en leverandør, som forstår vore problemstillinger, og som kender til konduktørernes og kontrollørernes hverdag, er altafgørende. Lexit Group tilegnede sig hurtigt denne viden og har leveret mobile terminaler, som vi vil have glæde af i mange år fremover.

Øget sikkerhed og mindre risiko for svindel

På spørgsmålet om, hvor vigtige de mobile terminaler er for at effektivisere billetfunktionerne hos NSB, svarer Pedersen:
– Helt afgørende. Terminalerne fra Lexit Group har en enkel brugergrænseflade, som forenkler arbejdsgangene hos konduktørerne. Samtidig får vore kunder en god oplevelse, når de rejser med os, siger Pedersen. Han kan fortælle, at tilbagemeldingerne om terminalerne fra konduktører og kunder er entydigt positiv.
– Online billetsalg bidrager til hurtigere og sikrere transaktioner, og er langt bedre end vore gamle betalingsløsninger. Offline er en uddøende betalingsform, mens online øger sikkerheden og mindsker risikoen for bl.a. svindel.

Projektet har været udfordrende, interessant og lærerigt

For Lexit Group har NSB-projektet været meget interessant og lærerigt.
– Det har krævet meget tid og ressourcer, og været teknisk udfordrende. Men, sier Helge Stenstvedt fra Lexit Group Norway, dette er det lykkedes at løse på en effektiv og god måde for NSB. Vi har haft et godt samarbejde med alle involverede parter i projektet, helt ned til leverandører af komponenter til terminalerne. Erfaringerne vi har gjort os gør os i stand til at levere innovative og moderne hardwareløsninger til en række samfærdsels- og detailhandels kunder, afslutter han.

 

Fakta om løsningen: 

  • Når kunden betaler for billetten, trækkes beløbet umiddelbart fra kundens konto.
  • Langs strækninger med dårlig dækning, er der en backup-løsning. Så snart systemet går online, overføres betalingstransaktionerne.
  • De nye mobile terminaler kan også læse QR koder. Ved kontrol af hjemmeprintede billetter (PDF billet) og billet på app, kan konduktøren hurtigt og let scanne koden og verificere at billetten er gyldig.
  • Den nye løsning læser også rejsekort hurtigere.
  • Kontrollørerne kan med den nye løsning udskrive gebyr på stedet, på samme måde som parkeringsvagter.

 

Se videoen på YouTube (klik på billedet)

 

For mere information, kontakt:

Lexit Group Denmark ApS
telefon: 43 20 47 00
e-mail: kundecenter@lexitgroup.dk