Erklæring om persondatabeskyttelse

Erklæringen om persondatabeskyttelse gælder vores netsteder og brug af vores mobile/digitale tjenester ("Netsted"). Erklæringen om persondatabeskyttelse beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og deler personlige oplysninger, når du indgår aftale om brug af vores netsteder, hvordan vi registrerer oplysninger via cookies om din brug af vores netsteder.

Last ned pdf av dokumentet.

Denne erklæring om persondatabeskyttelse gælder for Lexit Group Denmark ApS og tilknyttede tjenester. Lexit Group Denmark ApS ved den daglige leder er databehandlingsansvarlig for behandling af de personlige oplysninger, du sender til eller giver os. Når der i denne erklæring står "vi" eller "vores tjenester", er dette en henvisning til Lexit Group Denmark ApS.

Erklæringen om persondatabeskyttelse gælder ikke tredjeparters netsteder, og Lexit Group Denmark tager ikke ansvar for behandlingen af personlige oplysninger på disse netsteder.

Personlige oplysninger er oplysninger og vurderinger, som kan knyttes til en enkeltperson. Vores behandling af personlige oplysninger sker inden for rammerne af de generelle regler i den norske personoplysningslov med forskrifter samt øvrige relevante regler, som blandt andet markedsføringsloven og bogføringsloven.

 

1. Behandlingens formål og grundlag
2. De oplysninger som vi behandler
3. Deling af oplysninger
4. Deling af oplysninger på sociale medier
5. Sikkerhed
6. Lagring og sletning
7. Dine rettigheder
8. Brug af cookies m.v.
9. Virksomhedsinformation om den behandlingsansvarlige

 

1. Behandlingens formål og grundlag

Vi behandler personlige oplysninger for at administrere dit kundeforhold, samt

 • til ordrehåndtering,
 • til gennemførelse af betaling,
 • til levering af vores tjenester,
 • for at levere den nødvendige aftalte service og de relevante produkter og tjenester,
 • for at besvare henvendelser fra dig,
 • for at gøre dig opmærksom på ændringer, og
 • i øvrige sammenhænge, hvor vi skal vide, hvem vi har kontakt med.

Personlige oplysninger benyttes også til at tilpasse, forbedre og videreudvikle vores produkter og tjenester, herunder give dig relevant information og anbefalinger samt sørge for, at du får adgang til relevant information og tilpasset markedsføring. Du vil få mulighed for ar vælge de tjenester, der passer dig bedst.

Vi benytter udelukkende de personlige oplysninger til formål, som du enten har indgået aftale om, som du har valgt at give dit samtykke til, som er nødvendige for at administrere dit kundeforhold, herunder for at levere dig de aftalte tjenester, eller som er nødvendige for at varetage en anden legitim interesse, hvor dit behov for beskyttelse af personlige data bliver varetaget.

 

2. De oplysninger som vi behandler

Vi indsamler oplysninger fra forskellige kilder for at opfylde de formål, der er beskrevet ovenfor. Kilderne kan inddeles i to hovedkategorier:

 • oplysninger som du giver os
 • oplysninger som vi registrerer om dig, når du bruger vores tjenester

Oplysninger som vi indhenter, når du bruger vores tjenester:

For at optimere og videreudvikle vores netside indsamler vi nødvendig information om dit besøg på Lexitgroup.dk. Dette indebærer blandt andet information om, hvilken browser du bruger samt operativsystem, skærmstørrelse, enhed og besøgets varighed. Denne information lagres hos tredjeparter som Google Analytics og vil ligge lagret der i den periode, der er specificeret af disse tjenester. Lexit Group har valgt 14 måneders opbevaring, der er bestemt af Google som den korteste varighed.

 

3. Deling af oplysninger

Oplysningerne benyttes kun til intern gennemgang i forbindelse med optimering af netstedet, og de deles ikke med udenforstående.

 

4. Deling af oplysninger på sociale medier

Du kan dele oplysninger fra vores netsted på sociale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjælp af for eksempel en "Synes om"-knap. Hvis du vælger at dele oplysninger på denne måde, vil din browser overføre data og personoplysninger om dig til det sociale medie.

Det samme vil også gælde, hvis du besøger vores sider som indlogget i et socialt netværk.

Oplysninger, som det sociale medie da kan få om dig, kan gælde:

 • dato og tidspunkt for dit besøg
 • Internetadressen eller URL til den adresse, du besøger
 • din IP-adresse
 • den browser, du bruger
 • det operativsystem, du bruger

Lexit Group Denmark har ingen kontrol med eller ansvar for, hvordan de sociale medier bruger de personoplysninger, som de indsamler om dig. Vi henviser dig derfor til de vilkår og betingelser, der gælder for det aktuelle sociale medie. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om formålet med og omfanget af indhentningen af oplysninger, der sker på sociale medier. Du kan hindre sociale medier i indstillingerne for browseren. Hvis du vil undgå, at sociale medier registrerer din adfærd, må du logge dig af det sociale medie.

 

5. Sikkerhed

Vi arbejder kontinuerligt for at varetage beskyttelsen af vores kunders personlige oplysninger. Vores sikkerhedsarbejde omfatter blandt andet arbejde med IT-infrastruktur, oplæring af personale og sikring af lokaler og udstyr.

Lexit Group Denmark skal sørge for, at oplysninger, der er indsamlet, ikke bliver brugt i strid med det formål, de er indsamlet til, og de aftaler og brugerbetingelser, der til enhver tid foreligger. Lexit Group Denmark har derfor etableret rutiner og tiltag for at sørge for, at uvedkommende ikke får adgang til dine personlige oplysninger. Eksempler på sådanne tiltag er risikovurderinger, implementering af tekniske og organisatoriske tiltag, rutiner for håndtering af data og opfølgning på forespørgsler knyttet til adgang, rettelse, spærring og sletning, se afsnit 6 nedenfor.

 

6. Lagring og sletning

Vi opbevarer de personlige oplysninger, så længe oplysningerne er nødvendige for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af persondata. Når dine personlige oplysninger ikke længere er relevante for de formål, de blev indhentet til, vil vi slette eller anonymisere oplysningerne, inklusive alle logger og anden backup-information. Du kan også når som helst bede om, at vi enten retter, spærrer eller sletter personlige oplysninger i henhold til vores retlige forpligtelser, se afsnit 7 nedenfor.

 

7. Dine rettigheder

I henhold til persondatalovens regler har du ret til indsigt i dine egne personlige oplysninger. Dersom de oplysninger, vi har om dig, er forkerte, kan du kræve at få oplysningerne rettet, suppleret eller slettet. Registrerede kunder kan rette henvendelse vedrørende behandling af personlige oplysninger til Lexit Group Denmark Kundecenter. Henvendelser stiles til kundecenter@lexitgroup.dk. For at sikre, at personlige oplysninger udleveres til den rette person, kan vi stille krav om, at begæring om indblik sker skriftligt, eller at identitet verificeres på anden vis.

I henhold til persondataloven § 28 skal oplysninger, som ikke længere er nødvendige ud fra det formål, de er lagret til, slettes. Vi lagrer personlige oplysninger i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

 

8. Brug af cookies m.v.

Vi benytter cookies og anden teknologi, som logger oplysninger om brug af tjenesterne og netstedet, til at analysere dit brugermønster og til at tilpasse tjenester og annoncering.

Cookies er tekstfiler, som netstedet lagrer på din computer. Filerne kan kun læses af os og af dig selv. Vi bruger cookies til følgende formål:

 • Til hurtig adgang til artikelsider: For at give dig hurtig adgang til artikelsider benyttes cookies for at kunne lagre (cache) artikler lokalt, så artiklerne kan hentes hurtigt, selv om du ikke har direkte adgang til netstedet.
 • Til at analysere og forbedre vores tjenester: Vi benytter forskellige måleværktøjer, der giver os statistik og analyser af vores tjenester. Værktøjerne gør, at vi kan genkende din browser over tid og dermed vide, om du har besøgt netsiden tidligere og hvor ofte. Disse værktøjer giver os også mulighed for at have overblik over, hvor mange unikke brugere vi har, og hvordan de bruger vores tjenester. De oplysninger, vi har samlet og analyseret, bruger vi til at udvikle og forbedre vores tjenester.
 • Annoncering: Cookies hjælper os til at indhente viden om virkningen af nyheder og info til vores kunder. Vi registrerer for eksempel, hvis du har klikket på en nyhed, og hvor ofte du har klikket på en annoncetype.

 

9. Virksomhedsinformation om den behandlingsansvarlige

Lexit Group Denmark ApS
VAT-nr. 32366511
Hejrevang 7-9
DK-3450 Allerød
Telefon +45 43 20 47 00

Direktør
Bente Rosenmejer
bente.rosenmejer@lexitgroup.dk