Covid-19 pandemien: Sikring af fortsat drift

Vi vil gerne med dette informere om status i Lexit Group og de tiltag som er sat i værk for at sikre den fortsatte drift gennem Covid-19 pandemien.

Status 

Lexit har igennem hele perioden tilpasset driften til de retningslinjer sundhedsmyndighederne har fastlagt. Vi kan se at nyetablerede rutiner har bidraget til, at vi kan fortsætte nogenlunde som før. Vi har indtil nu ikke haft driftsforstyrrelser. Der er stor ordretilgang, og vi leverer som normalt. 

Tiltag 

Vi følger løbende retningslinjerne fra relevante myndigheder i alle de lande, selskabet opererer i (Norge, Sverige og Danmark). 

For at håndtere situationen gør vi følgende: 

 • Følger sundhedsmyndighedernes generelle krav omkring at reducere virus spredning. 
 • Daglig koordinering i en beredskabsledelse. 
 • Hjemmekontor for alt personale som ikke skal være til stede på kontoret / på fabrikken. 
 • Aflysning af alle ikke-kritiske rejser. 
 • Eksternt besøg på fabrikker er forbudt, med undtagelse av driftskritiske situationer. 
 • Al trykstart aktivitet er aflyst.
 • Tidsforskydelse mellem skiftehold i produktionen. 
 • Nye leverancerutiner for at minimere risiko for smitte ved varelevering. 
 • Vi har lavet aftaler med fire samarbejdstrykkerier således at vi kan være reserveproduktion for hinanden. 
 • Vi har tæt opfølgning med vores leverandører, og vi beregner noget længere leveringstid på vores indsatsfaktorer (bl.a. materialer, farver, emballage). Der er også etableret backup leverandører som ekstra sikkerhed. 
 • Lexit Group AS har interne kontroller af hvor salgs- og teknisk personale til enhver tid er i tjeneste. 
 • Der er ingen af vores ansatte, som rejser udenlands, dette gælder også for privatrejser. 

Vi følger situationen nøje og vil til enhver tid ændre vores tiltag i takt med nye retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Vi opdaterer jer fortløbende ved eventuelle ændrede/nye tiltag.