2D-koden – fremtidens databærer

Parallelt med behovet for mere kommunikation med forbrugerne, er der et stigende behov i detailsektoren for at få mere kontrol over sporbarhed og udløbsdatoer på produkter, for at opretholde fødevaresikkerheden og reducere madspild.

Behovet for information både i detailhandelen handelen og til forbrugerne er konstant stigende. Dagens løsning med brug af EAN-13 stregkoder giver ikke mulighed for yderligere maskinlæsbar information. Behovet for mere information har ført til, at produkter har fået påført mere end én stregkode på forbrugeremballagen, hvilket skaber udfordringer både ved kassen og i værdikæden. Ofte er der tale om en QR-kode med et link til en hjemmeside, hvor forbrugeren kan finde mere information.

Selvom 2D stregkoder ikke er den eneste løsning på udfordringerne, er dette fremtidens databærer, der hvor behovet for information er større end blot at kunne identificere et produkt med et GTIN. 2D stregkoder fylder mindre, kan indeholde mere information om produktet, er et værktøj til at reducere madspild og øge fødevaresikkerheden, er mere fleksible og kan læses af mobiltelefoner. Dette giver mulighed for øget forbrugerkontakt. Derudover kan 2D stregkoder løse alle behov for informationsudveksling i hele forsyningskæden, herunder at kunne linke til hjemmesider.

Hvorfor bruge 2D-koder?

Koden fylder minimalt
Den bruger cirka ti gange mindre plads end en traditionel stregkode.

Indeholder en stor mængde data
Det er en todimensionel kode, der koder tal, alle typer tegn (alfabetisk, kanji, katakana…) samt symboler, binære data, kontrolkoder og mange andre data.

Læsbar uanset scanningsvinkel
Den kan læses ved høj hastighed uanset scanningsvinklen. De tre positionsdetekteringsmønstre, som findes i hver kode, tillader en stabil og hurtig aflæsning uden at blive påvirket af baggrundsmønstrene.

Modstandsdygtig over for snavs og skader
2D-koder har en fejlkorrektionsfunktion, som betyder at data kan gendannes, selvom en kode er delvist beskadiget.

Foskellige typer 2D-koder

Fortrykte koder
Det er «generiske» koder, der giver kunden adgang til information om brandet og ingedienslisten. Der kan også være «kampagnekoder» for at drage fordel af særlige tilbud eller adgang til konkurrencer.

Dynamisk printede koder – B2B
Unik kode printet på hvert enkelt produkt, der giver mulighed for sporbarhed. Afhængigt af reguleringen af forskellige markeder, anvendes forskellige typer af koder. Som et eksempel bruges Datamatrix-koder i høj grad til B2B, og QR-koder bruges hovedsageligt til B2C-brug og til øget forbrugerengagement. Nu er tendensen, at der fokuseres på «ALL IN 1 CODE» som Unique Dynamic GS1 Digital Link Codes.

Produkter kan scannes på salgsstedet af forbrugers smartphones, og de kan levere en række nye digitale applikationer takket være mobiltelefonens internetforbindelse.

FORTRYKT

FORTRYKT

FORTRYKT

DYNAMISK

DYNAMISK

DYNAMISK

QR "Quick Response"-kode

QR-kode er bredt anvendt, uanset produkt. På få år er koden blevet allestedsnærværende i vores dagligdag.

Vi er i en overgangsfase, hvor vi skifter til QR-koder, samtidig med at vi bevarer 1D-stregkoder – det resulterer i en række forskellige koder på emballagen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt.

På denne baggrund har førende detailhandlere og aktører inden for supply chain, såsom Walmart, Amazon, GS1 igangsat en reel transformation af de nuværende standarder. Nye anvendelsesområder opgraderes løbende, og nye standarder og tilhørende løsninger kommer til.