2D-koden – fremtidens databærer

Parallelt med behovet for mere kommunikation med forbrugerne, er der et stigende behov i detailsektoren for at få mere kontrol over sporbarhed og udløbsdatoer på produkter, for at opretholde fødevaresikkerheden og reducere madspild.

Behovet for information både i detailhandelen handelen og til forbrugerne er konstant stigende. Dagens løsning med brug af EAN-13 stregkoder giver ikke mulighed for yderligere maskinlæsbar information. Behovet for mere information har ført til, at produkter har fået påført mere end én stregkode på forbrugeremballagen, hvilket skaber udfordringer både ved kassen og i værdikæden. Ofte er der tale om en QR-kode med et link til en hjemmeside, hvor forbrugeren kan finde mere information.

Selvom 2D stregkoder ikke er den eneste løsning på udfordringerne, er dette fremtidens databærer, der hvor behovet for information er større end blot at kunne identificere et produkt med et GTIN. 2D stregkoder fylder mindre, kan indeholde mere information om produktet, er et værktøj til at reducere madspild og øge fødevaresikkerheden, er mere fleksible og kan læses af mobiltelefoner. Dette giver mulighed for øget forbrugerkontakt. Derudover kan 2D stregkoder løse alle behov for informationsudveksling i hele forsyningskæden, herunder at kunne linke til hjemmesider.